På grunn av den alvorlige smittesituasjonen som er i samfunnet nå, så finner jeg det riktig å avlyse framtidige Dropp-inn møter. Vi kan altså ikke regne med at det blir aktuelt å avholde flere møter før nyttår. Dette er beklagelig, men vi må sette helsesikkerheten til våre medlemmer høyest. Hvis det skjer endringer i råd fra lokale og nasjonale helsemyndigheter, så vil styret diskutere oppstart igjen.
Ulf, LA8SU Formann i AB-gruppen