Møtekalender for Asker og Bærumgruppen vinter/vår 2024

Møtested for møter: Lommedalsveien 279, 1350 Lommedalen Møtetid: Kl. 1900


Dato


Tema


              Koordinator

17. januar

Drop-in

               Sekretær

31. januar

Drop-in

               Formann

14. februar

Årsmøte

               Formann

28. februar

Drop-in (vinterferie er i uke 8)

              Sekretær

13. mars

Programmøte (møteprogram kommer senere)

              Formann

27. mars        

Drop-in

              Sekretær

10. april

Programmøte (møteprogram kommer senere)

              Formann

24. april

Drop-in

              Sekretær

15. mai

Drop-in

              Sekretær

29. mai

Programmøte (møteprogram kommer senere)

              Formann

12. juni

Drop-in

              Sekretær

15 juni

Sommeravslutning på Tråkka (lørdag!)

              Formann


Det vil komme endringer til denne listen, sjekk den derfor ofte!

Guttorm LA6GF, Sekretær