Møte & Aktivitetsprogram Asker & Bærumgruppen, Våren 2018
Møtested: Stabburet, Wøyen gård i Bærum Møtetid: Kl. 19:00
Dato Uke Tema Koordinator
11. januar −2 Drop-in LA2NTA
25. januar −4 Programmøte: TBA
LA2NTA
8. februar
−6 Generalforsamling LA2NTA
22 februar
−8 Drop-in (vinterferie)
TBA
8. mars
−10 Programmøte: TBA TBA
22. mars
−12 Drop-in TBA
5. april
−14 Programmøte: TBA TBA
19. april
−16 Drop-in TBA
3. mai
−18 Programmøte: TBA
TBA
24. mai
−22 Programmøte: TBA
TBA
7. juni
−23 Drop-in. TBA
16. juni
−24 Sommeravslutning på Tråkka OBS, Lørdag ! !
TBA
       
Det vil komme endringer til disse listene, sjekk dem derfor ofte! Dette gjelder særlig temaene for programmøtene, som enda ikke er kommet på plass.Møtene er i 2. etasje i Stabburet på Vøyen Gård, kl 19.00 om ikke annet er angitt.
Oppdatert: 3/1-2018 LA2NTA