Møte & Aktivitetsprogram Asker & Bærumgruppen, Høsten 2018

 
Møtested: Stabburet, Wøyen gård i Bærum Møtetid: Kl. 19:00
Dato Uke Tema Koordinator
14. august 33 Planleggingsmøte om Radiomeeting 2018 den 18. august på Wøyen. LA9TKA
18. august 33 Radiomeeting 2018 på Wøyen fra kl 10.00 til 16.00. LA2AB
23. august  34 Info om deltakelse i årets Field-day og the Challenge. LA8SU
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Det vil komme endringer til disse listene, sjekk dem derfor ofte! Dette gjelder særlig temaene for programmøtene, som enda ikke er kommet på plass.Møtene er i 2. etasje i Stabburet på Vøyen Gård, kl 19.00 om ikke annet er angitt.
Oppdatert: 20/8-2018