Hvem er vi

Asker & Bærumgruppen av NRRL har regelmessige møter, og har også en radiostasjon med utstyr og antenner for både HF og VHF/UHF. Gruppens aktivitet varierer men det kjøres regelmessig på omtrent alle bånd, og det er aktiv deltagelse i konkurranser. Gruppestasjonen har også flere førstegangskontakter fra Norge til forskjellige land blant annet på 6 m og 2 m.

Fakta:
- Organisasjonsnummer: 895 537 322
- Organisasjonavn: LA2AB ASKER OG BÆRUMGRUPPEN AV NRRL
- Kontonummer: 0531 49 49236
- Besøksadresse: Lommedalsveien 279, 1350 Lommedalen
- Postadresse: Postboks 5, 1312 SLEPENDEN
- Epost: abgruppen(a)la2ab.net (erstatt (a) med @)

Historie:
Gruppen ble stiftet på et møte på Sandvika Middelskole 25. oktober 1955.
- LA4DD (Jacob Halland) var initiativtaker og tilstede var:
- LA1LE (Halfdan Eliassen)
- LA2QC (Per Waitz, senere LA4RF)
- LA3IA (Arne Godestad)
- LA3KF (Gunnar Rustad)
- LA3TF (Henry Hansen)
- LA9ED (Rolf Wold)
- Per Uldalen (senere LA8ZG)
- Odd Litschutin (senere LA9JF)

Hva er Amatørradio?
Les på wikipedia

Hva er NRRL?
Les på NRRL.no