Styre 2018/19


Andre tillitsverv

 • QSL manager: Frode LA2RL
 • Ansvarlig gruppestasjon: Nicolai LA7TM
 • QSL-ansvarlig LA2AB, HF aktivitet: Guttorm LA6GF
 • QSL-ansvarlig LA2AB, VHF aktivitet: Vakant
 • Drift og vedlikehold Ståvitråkka: Roger LA9RTA
 • Sambandsmanager: Ivar LA9TKA
 • Aktivitetsansvarlig samband: Lars LB1PG
 • Materialforvalter samband: Erik LB8SG
 • Repeatermanager: Rune LA8GKA
 • Web:
  • Hovedredaktør: Alf LA2NTA Epost: webmaster(at)la2ab.net
  • Redaktører: Sverre LA3ZA
  • Teknisk ansvarlig: Ivar LA9TKA Epost: web-admin(at)la2ab.net
 • Nye medlemmer/ungdomsgruppe/JOTA: Thomas LB5HG
 • IT-ansvarlig Tråkka: Robert LA5XOA


Æresmedlemmer

 • Nils LA5YF
 • Guttorm LA6GF


Tillitsverv i NRRL

 • VHF fyrmanager: Stefan LA0BY


- Ved Epost erstatt (at) med @ 
- Siste oppdatering 07.03.2018