Beredskap/Sambandstjeneste/Nødsamband


Vi er med i Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) sambandstjeneste Oslo og Akershus (NSOA) som er en sammenslutning mellom NRRL sine grupper i regionen. NSOA er medlem av Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF).

NRRL - Sambandstjenesten har som formål å yte radiokommunikasjon som reservesamband for ansvarlige myndigheter i forbindelse med nød-, katastrofe- og hjelpeaksjoner, samt yte sambandsassistanse og sambandsteknisk kompetanse til mulige andre organisasjoner innen redningstjenesten i Norge.

På denne måten kan radioamatørene stille sine sambandskunnskaper og sitt utstyr til disposisjon for samfunnet når det er behov for det. Som trening for denne tjenesten påtar radioamatørene seg ofte sambandsoppdrag ved idrettsarrangementer o.l. Enkelte av gruppene har samarbeidsavtaler med de lokale Røde Kors Hjelpekorps.

Siste nytt om aktivitetene og navn på kontaktpersoner finnes på: https://nrrl.no/sambandstjenesten og https://www.facebook.com/nsoasamband/