QSL-informasjon fra QSL-manager

IARU, Den internasjonale amatørradiounion, har en liste over QSL byråer for de fleste land over hele verden. Men noen land har ikke noe byrå og listen over disse landene er her.

Dette betyr at har du QSO med en stasjon i ett av disse land må du finne dennes QSL-manager og sende kortet dit, ofte er det kun direkte postgang.

Men det hender jo ofte at et av disse lands prefiks brukes foran et annet lands signatur, og at dette siste da oftest er rette QSL adresse, evt. via QSL-byrå i vedkommende land.

Sjekk derfor før du sender dine kort !

iaru logo


Liste over land som ikke har byråer finnes her:

amateur radi wiki logo

Sist endret 11.02.13 av: LA2NTA