Antennepark på Tråkka

alt 40m-2mEME

Venstre bilde: Tråkka sett fra toppen av 40 m yagi. 2m EME-antenne til venstre, 20-10 m yagi til høyre. Foto: LA3LHA, Thorstein                                


Høyre bilde: Yagi-antenne for 40 m til venstre og 2m Earth-Moon-Earth antenne til høyre. Masten og bærewirene for 40 m brukes også som vertikal-antenne på 80 og 160 m. Se detaljinformasjon lenger ned. Foto: LA8WF, Jon

 

Nye beverage-antenner for mottaking på 80/160m, høsten 2008.

Arbeidet med oppsetting av en to-veis vendbar Beverage-antenne på Tråkka er nå avsluttet. Pådriverne bak dette arbeidet har vært Nicolai (LA7TM), Jan (LA4JH) og Jon (LA8WF), de har også laget alle transformatorene og satt opp antennen som har en lengde på ca 140m og går i retning NØ-SV i ca 3,5 m høyde. Uttesting viser at antennen har god retningsvirkning, og er mye bedre som mottakerantenne enn de vertikale senderantennene på 80m og 160m når det er mye støy.

 

Prosjekt 40: 3 el yagi for 40 m, vertikaler for 80 m og 160 m.

Bakgrunnen for dette prosjektet var et ønske om mer aktivitet på HF-contest fra Tråkka. HF-stasjonen fungerte meget bra på 10, 15 og 20 m båndene, men det var ønskelig å forbedre antenneparken på 40, 80 og 160 m båndene for å oppnå rimelige resultater. I tida framover ville også contestaktiviteten måtte konsentreres mer og mer om de lave båndene på grunn av synkende antall solflekker.

Som bildet øverst viser er nå masten oppe med antennen montert (venstre mast i bildet). Ildprøven kom den 18.2.2006 da LA6GF kom ganske greit gjennom pile-up til 3Y0X på Peter I øy på 40 m SSB. En antenne for 2.4 GHz synes også på bildet. Den var ikke opprinnelig planlagt men ble tatt med for å gi internett-tilgang.

40 m yagi

Prosjekt 40 hadde som mål å fullføre et prosjekt som ble startet i 1991, da en 32 m mast ble innkjøpt og satt opp og en 40 m yagiantenne ble kjøpt inn samtidig. Dette prosjektet stoppet opp i 1992 og ble aldri fullført, og antennen lå i 2003 fremdeles på lager. Dette er en 3 elementer 7 MHz yagi type 37G fra CUE DEE Produkter AB. Masten er en 32 m 3 seksjoners teleskopmast fra Westower UK.

LA6GF Guttorm Amdal, laget en plan for prosjektet og organiserte aktivitetene i to faser:

Fase 1: Bardunering og forberedelser til heving av mast

1 Undersøkelse av overdekning over fjell Ferdig juli 2003
2 Bardunering i fjell Ferdig august 2003
3 Rydding av skog Ferdig sommer 2004
4 Jordingsarbeider Ferdig sommer 2004
5 Bardunsystem Ferdig høsten 2004
6 Midlertidig heving av masta til full høyde Ferdig vår 2005
7 Faset vertikal antenne for 80 m Ferdig mars 2005

Fase 2: Montering av yagi med rotor, strekkantenner osv

1 Anskaffelse av rotor Juli 2005
2 Montering av toppseksjon med rotor Ferdig sept 2005
3 Sammensetting og testing av 40 m yagiantenne Ferdig okt 2005
4 Installasjon av yagiantenne Okt 2005
5 Heving av antennemast Feb 2006
6 Antenne for 160 m Sommer 2006

Antenne for 80 meter

Her brukes det øverste bardunsettet som et faset vertikalt array på 80 m, tilsvarende det som har vært brukt av LA7ZO med stor suksess. Hver av de tre øverste bardunene utgjør et antenneelement, slik at antennen totalt får tre elementer. Hvert element er en sentermatet halvbølge dipol.

40 m yagi

Elementene senterfødes med 50 ohm koaksialkabler med elektrisk lengde litt over 3/8 bølgelengde, og termineres på kraftige releer i en svitsjeboks ved mastefoten. Den valgte feederlengden til svitsjeboksen gjør at de uterminerte feederne utgjør en induktiv impedans midt på dipolen og derved øker lengden av dipolene med ca 5%. De fungerer derved som reflektorer til den tredje dipolen. Bare et av elementene skal være koplet til radioutstyret til enhver tid, mens de to andre er frakoplet med koaksialkabelen åpen. Valg av aktivt element fjernstyres med en vender plassert ved radioutstyret, og styrer tre releer i en svitsjeboks ved mastefoten. Hovedloben kan rettes i 3 forskjellige retninger ved å velge forskjellig element som aktivt element ved hjelp av de fjernstyrte releene. LA7ZO forteller om ca 15 dB F/B forhold og lav take off vinkel for sin antenne, og meget gode resultater.

Antenne for 160 m

Hele masten med 40 m yagi brukes som en kvartbølge vertikalantenne på 160 m. Den er lastet med den store toppkapasiteten som yagien representerer. Det er montert og justert inn en gammamatch for mating av masten, og trukket enda en koaksialkabel fra mastefot til radiohytta for denne antennen.