Fakta om LA5RR:
Repeater RV-54 VHF
Senderfrekvens: 145.675 MHz
Mottagerfrekvens: 145.075 MHz
Båndbredde: Narrow 12.5 kHz rx/tx
CTCSS subtone: 123.0 Hz rx/tx nytt
Kjøres kun med: CTCSS subtone
Lokator: JO59HT
Plasering: Toåsen, Nesodden
Høyde: 230 moh
LA5RR er en repeater som driftes av Asker & Bærumgruppen.


Nytt:

LA5RR er nå linket sammen med LA9XR i Heggedal (Asker).
Dette er for å øke aktiviteten på begge repeatere og for å dekke et større området.

LA5RR er fra 29.09.2020 flyttet til nytt QTH etter at hytta på Ringkollen ble solgt til nye eiere.
Det nye QTH er nå Toåsen på Nesodden med lokator JO59HT ca 230moh.
Frekvens er som før 145.675/145.075 MHz med narrow og med ny endret
CTCSS subtone til 123.0 Hz fra 13.11.2022.

Dekningkart på LA5RR:
toåsen144


Historie info:

Om LA5RR, se HER