logo-topp 02Aktivitetskalender:

Vår 2018

3. september
Kick off, LA4O

15-16. september. 
Winlinkøvelse nasjonal

8. Oktober (etter høstferien)
Utstyrs gjennomgang i Bærum på LA2AB. ansv LA8GKA

5. november (November)
Evaluering av øvelsen og aksjoner hittil i år. På LA4O ansv LB9EH

3. Desember
Juleavslutning (Gløgg er et ønske) i Oslo Sentrum, ansv LB1HG


Vår 2018
Sambandsmøter / øvelser våren 2018, blir primært gjennomført 1. mandag i måneden:

8. Januar          Sambandsmøte. Kick off med planlegging av vårens aktiviteter!
                       Møt opp og kom med ønsker! Møtested er LA3F, Follogruppens
                       lokaler på Svartskog i Oppegård.

5. Februar        Sambandsmøte / øvelse utendørs

5. Mars            Sambandsmøte / Innføring i nasjonale retninglinjer for søk og redning 

18.-19./3          Regional Winlinkøvelse          Ansv Gardermogruppen

9. April             Sambandsmøte med intro av nasjolase retninglinjer for SOR.

24. - 25. 4        Regional Wininkøvelse        Ansv  Bergensgruppen

7. Mai              Sambandsmøte
                       Øvelse Oslo-Hurum

4. Juni             Sommeravslutning


30./8 - 2/9       The Challenge, sambandsoppdrag i regi av Norsk Brukshundsportforbund
30.08.2018 kl 1900 - 31.08.2018 kl 2100     Regional Winlinkøvelse          Ansv. Follogruppen

28.09.2018 kl 1900 - 30.09.2018 kl 2100     Nasjonal Winlikøvelse            Ansv: Tromsøgruppen

22.10.2018 kl 1900 - 23.10.2018 kl 2100     Regional Winlikølvelse           Ansv: Gjøvikgrup

28.11.2018 kl 1900 - 29.11.2018 kl 2100     Storbyøvelse   Oslo                DATO IKKE verifisert

12.12.2018 kl 1900 - 13.12.2018 kl 2100     Regional Winlikøvelse           Ansv: ?? 2017

23. des. 2. jan   Daglig sambandsring / øvelse. Se utsendt mail for detaljer


28. desember    Nasjonal nødsambandsøvelse fra kl 1200-2100.  påmelding til LA7URA eller LA4PGA.
                        Deltakelse på på VHF og UHF Kun påmeldte får detaljert nformasjon om opplegget 


(Gammel aktivitetskalender kan lese her for 2017)


SOØ er et samarbeidsprosjekt mellom alle gruppene i regionen og sambandsmøtene i SOØ
er åpne for alle interesserte.

NRRL sambandstjeneste Oslo og Øst har gleden av å invitere sambandsinteresserte medlemmer i NRRL sambandstjenesten i hele landet til sambandsøvelse 4. juledag.

Les mer …

Sambandstjenesten Oslo og Øst har den siste måenden deltatt på en rekke aksjoner i regi av redningstjenesten. I tillegg til tekniske tjenester som leveranse av
sporing, APRS, strøm, lys, internett mm til KO har vi ogspå bidratt betydelig til en rekke funn med vår bistand til mobilsporing. 
Huseby aksjon 20171103 190854 liten

Les mer …

ressursregister statuskart 1017

BarentsWatch har utviklet et felles ressursregister som benyttes av bl.a hovedredningssentralene og politiet for oversikt over de operative ressursene som kan benyttes ved ulike hendelser.

De operative ressursene til NRRL er nå registrert i registeret og myndighetene kan derfor enkelt få oversikt over hva vi kan levere i ulike krisesituasjoner. 

Les mer …