logo-topp 02

Det nasjonale Felles ressursregister er nå oppdatert med ressurser og kontaktinformasjon fra NRRL i hele landet. Før jul 2017, ble de siste områdene Trøndelag og Agder organisert og lagt inn. Det betyr at NRRL sambandstjenesten har lokale beredskapsorganisasjoner som kan bistå myndighetene med reservesamband / nødsamband ved kriser og katastrofer i alle landets 12 nye politidistrikter.

I Troms, Oslo og Øst Politidistrikter har NRRL sambandstjenesten også skarp beredskap som kan rykke ut for redningstjenesten på kort varsel sammen med de andre frivillige organisasjonene tilknyttet FORF på Søk og redningsaksjoner.
Barentzwatch hav-blogg

Les mer …

SOØ har hatt en svært hektisk start på det nye året. Vi har nå blitt kallt ut hele 6 ganger til bistand på søk og redningsaksjoner i januar.

2018-s-45 20180106 223914 liten


Gjennom januar, har våre tjenester blitt benyttet hele 6 ganger. 4 ganger til operatov bistand ute i felt, 1 gang til mobilsporing og en gang til kombinert mobilsporing og oppmøte på aksjon. 

Les mer …Aktivitetskalender:Vår 2019

Sambandsmøter / øvelser våren 2019,

Våre planlgate aktiviteter blir primært gjennomført 1. mandag i måneden, dersom ikke ferie og helligdager gjør det formålstjenelig å flytte dem


7. Januar        Sambandsmøte. Kick off med planlegging av vårens aktiviteter! 
                        LA4O kl 1800                                                                              4PGA


4. Februar      Sambandøvelse
                       Massesamband med PMR.                                                          8GKA


4. Mars           Sambandsøvelse                                                                         7DLA
                       Nvis


1. April           Sambandsmøte / øvelse
                      Trening med eget utstyr med gjennomgang av «alle»                  4PGA
                       relevante repeatere med toner mm                                                                        


6. Mai            Sambandsmøte / øvelse                                                                5OM / 1KP
                      Peiling på 121.500 og 156.800. Test av eget utstyr. 


3. Juni             Sommeravslutning / øvelse                                                           4PGA30./8 - 1/9?      The Challenge, sambandsoppdrag i Engerdal, i regi av Norsk BrukshundsportforbundHøst 2018

3. september
Kick off, LA4O

15-16. september. 
Winlinkøvelse nasjonal

8. Oktober (etter høstferien)
Utstyrs gjennomgang i Bærum på LA2AB. ansv LA8GKA

5. november (November)
Evaluering av øvelsen og aksjoner hittil i år. På LA4O ansv LB9EH

3. Desember
Juleavslutning (Gløgg er et ønske) i Oslo Sentrum, ansv LB1HG


Vår 2018
Sambandsmøter / øvelser våren 2018, blir primært gjennomført 1. mandag i måneden:

8. Januar          Sambandsmøte. Kick off med planlegging av vårens aktiviteter!
                       Møt opp og kom med ønsker! Møtested er LA3F, Follogruppens
                       lokaler på Svartskog i Oppegård.

5. Februar        Sambandsmøte / øvelse utendørs

5. Mars            Sambandsmøte / Innføring i nasjonale retninglinjer for søk og redning 

18.-19./3          Regional Winlinkøvelse          Ansv Gardermogruppen

9. April             Sambandsmøte med intro av nasjolase retninglinjer for SOR.

24. - 25. 4        Regional Wininkøvelse        Ansv  Bergensgruppen

7. Mai              Sambandsmøte
                       Øvelse Oslo-Hurum

4. Juni             Sommeravslutning


30./8 - 2/9       The Challenge, sambandsoppdrag i regi av Norsk Brukshundsportforbund
30.08.2018 kl 1900 - 31.08.2018 kl 2100     Regional Winlinkøvelse          Ansv. Follogruppen

28.09.2018 kl 1900 - 30.09.2018 kl 2100     Nasjonal Winlikøvelse            Ansv: Tromsøgruppen

22.10.2018 kl 1900 - 23.10.2018 kl 2100     Regional Winlikølvelse           Ansv: Gjøvikgrup

28.11.2018 kl 1900 - 29.11.2018 kl 2100     Storbyøvelse   Oslo                DATO IKKE verifisert

12.12.2018 kl 1900 - 13.12.2018 kl 2100     Regional Winlikøvelse           Ansv: ?? 2017

23. des. 2. jan   Daglig sambandsring / øvelse. Se utsendt mail for detaljer


28. desember    Nasjonal nødsambandsøvelse fra kl 1200-2100.  påmelding til LA7URA eller LA4PGA.
                        Deltakelse på på VHF og UHF Kun påmeldte får detaljert nformasjon om opplegget 


(Gammel aktivitetskalender kan lese her for 2017)


SOØ er et samarbeidsprosjekt mellom alle gruppene i regionen og sambandsmøtene i SOØ
er åpne for alle interesserte.