logo-topp 02

Sett av Mandag 4 mars til NVIS HF-øvelse. 
NVIS

Mandag 4. mars er det tid for SOØ å trene litt igjen.Denne gangen er det bruk av HF og NVIS bølgeutbredelse som står på programmet. Her har dere forhåndsinformasjon slik at dere kan se litt på det teoretiske før vi klinker i gang med treningen.

saken er oppdatert.

Les mer …

Sambandstjenesten gjennomførte 4 februar en omfattende test av repeaterne som er kjørbare fra Oslo og Øst politidistrikter. 10 radioamatører deltok og et av resultatene var en omfatttende gjennomgang av instillingene på egne radioer. Ut fra dette har vi nå fått en felles oppdatert frekvensoversikt med riktige subtoner på 2 m

Les mer …

Det blir endringer på møte førstkommende mandag, 4. februar.  Denne kvelden settes av til                       Trening med eget utstyr med gjennomgang av revante repeatere med toner mm.

-SE UNDER FOR DETALJER

Les mer …

Et tosifret antall amatører møtte på årets første sambandsmøte i SOØ. Årets terminliste ble satt opp i felleskap med et bredt utvalg av sambandsøvelser. Se aktivitetskalenderen for detaljer. 

Det ble også fremsatt en oppfordring til økt aktivitet på båndene:

Kall CQ eller med deg QRV og lytt min 1 minutt på LA5OR, min en gang daglig og alltid på vei til sambandsmøte. I tillegg på LA8CR,LA9XR og 242. 

Lykke til!