logo-topp 02

NRRL sambandstjeneste

NRRL sambandstjeneste skal primært bistå ansvarlige myndigheter og de øvrige aktørene i den frivillige

redningstjenesten med reservesamband, herunder sambandstekniske løsninger, samt sambandsteknisk

veiledning og evt. sambandsoperatører, ved nød/katastrofe- og hjelpeaksjoner, etter nærmere uttalte

behov fra de øvrige aktørene i redningstjenesten.

 

Aktuelle dokumenter for NRRL sambandstjeneste:

- Retningslinjer_for_NRRL_sambandstjeneste_v2012-03.pdf

- Retningslinjer_for_NRRL_samband_grupper-enheter_v2012-03.pdf

- Retningslinjer_for_NRRL_sambandsledere_v2012-03.pdf

- NRRL_IARU_meldingsblankett.pdf

 

Les mer om NRRL Sambandstjenesten på www.sambandstjenesten.no.