logo-topp 02

Beredskap / Sambandstjeneste / Nødsamband


alt
NRRL sambandstjeneste Oslo og Øst, dekker Oslo , Akershus og Østfold er en sammenslutning mellom Norske Radio Relæ Liga sine grupper i regionen.

NRRL sambandstjenesten er medlem av FORF.
Vår varslingsliste har pt ca. 20 personer som er spesielt trent for å opprette
samband under vanskelige forhold.

Gruppen har beredskapsutstyr for krevende kommunikasjon uten bruk av
offentlig infrastruktur fordelt på flere beredskapslagre.

Medlemmene er forberedt til utrykning og har forberedt personlig utstyr for
operasjon i terrenget.

NRRL's sambandstjeneste stiller sambandsressurser og sambandskompetanse til rådighet
for myndighetene ved behov, alene eller sammen med andre frivillige hjelpeorganisasjoner.
 

NRRL Samband Oslo og Øst har to ulike nivåer for sambandsberedskap

• Beredskap for HRS / LRS ved rednings og leteaksjoner - SAR
• Katastrofe og kriseberedskap for de sivile myndighetene (fyllkesmann og kommuner)


Vi kan bidra når aksjonsleder har eller kan komme til å få problemer med samband/kommunikasjon
under en aksjon eller har behov for sporing av søkemannskap med:

 • Punkt til punkt samband over relativt store avstander uten bruk av offentlig infrastruktur, f. eks. mellom operasjonssentral og innsatsleder eller for å dekke  et stort aksjonsområde.

 • Tracking (sporingstjeneste) av redningsenheter fra alle involverte  organisasjoner og etater.

 • Div teknisk bistand i KO-området, strøm internett, kartvisning mm

 •  Bistand til samband ved øvelser, aksjoner og katastrofer, både teknisk (1.linje) og operasjonell, f.eks. for å støtte de andre organisasjonene med samband dersom det er ønskelig. I tillegg kan de ulike gruppene som er med i NSOA bistå med sambands tjeneste ved arrangementer. 

 • Elektroniske søk der vi bidrar i søket med vår kunnskap om elektronikk, kommunikasjon og geografi, en tjeneste som stadig oftere bidrar til mer effektive søk, raskere funn og som ofte gir gode resultater

 • Annen bistand ifm søk og redningsaksjoner
 • Kapasitet: Vi har oftest 2-4 mannskaper på vei i løpet av 30 minutter fra varsling

 • Varsling / kontaktinformasjon.

  For alarmering, bruk vårt alarmtelefonnummer: 88 00 37 66 (ringesløyfe)

  For andre henvendelser, kontakt leder i NSOA:

  Trond Bekken
  Østliveien 2
  1482 Nittedal
  Tlf 992 92 426
  e-post: NSOA(a)nrrl.no*

  * @ er erstattet med (a) for å redusere spammuligheterSambandstjenestealt

Gruppene i SOØ påtar seg sambandsoppdrag for andre organisasjoner i forbindelse med ulike arrangementer. Vår styrke er at vi har mye utstyr, at vi er trent til å bruke det, og at vi har erfaring i å gjennomføre kommunikasjon, også under vanskelige forhold. Forepørsel om bistand til samband / kommunikasjon kan rettes til nødsambandsmanageren