logo-topp 02

Beredskap / Sambandstjeneste / Nødsamband


altBeredskapsplan: Beredskapsplan_NSOA-2017B.pdf

NRRL sambandstjeneste Oslo og Øst, dekker Oslo , Akershus og Østfold er en sammenslutning mellom Norske Radio Relæ Liga sine grupper i regionen.

NRRL sambandstjenesten er medlem av FORF.

Vår varslingsliste har pt ca. 30 personer som er spesielt trent for å opprette
samband under vanskelige forhold.

Gruppen har beredskapsutstyr for krevende kommunikasjon uten bruk av
offentlig infrastruktur.

Medlemmene er forberedt til utrykning og har forberedt personlig utstyr for
operasjon i terrenget.

NRRL's sambandstjeneste stiller sambandsressurser og sambandskompetanse til rådighet
for myndighetene ved behov, alene eller sammen med andre frivillige hjelpeorganisasjoner.
 

NRRL Samband Oslo og Øst har to ulike nivåer for sambandsberedskap

• Beredskap for HRS / LRS ved rednings og leteaksjoner
• Katastrofe og kriseberedskap for de sivile myndighetene (fyllkesmann og kommuner)


Vi kan bidra når aksjonsleder har eller kan komme til å få problemer med samband/kommunikasjon
under en aksjon eller har behov for sporing av søkemannskap med:

• Punkt til punkt samband over relativt store avstander uten bruk av offentlig
  infrastruktur, f. eks. mellom operasjonssentral og innsatsleder eller for å dekke
  et stort aksjonsområde.

• Tracking (sporingstjeneste) av redningsenheter fra alle involverte
  organisasjoner og etater.

• Bistand til samband ved øvelser, aksjoner og katastrofer, både teknisk (1.linje)
  og operasjonell, f.eks. for å støtte de andre organisasjonene med samband dersom
  det er ønskelig. I tillegg kan de ulike gruppene som er med i NSOA bistå med
  sambands tjeneste ved arrangementer.

• Mobilsporing. Bistand til tolkning av trafikkdata for å vurdere mulige posisjoner på savnets mobiltelefon


Varsling / kontaktinformasjon
Kontaktpersoner NRRL samband Oslo og Øst

For andre henvendelser, kontakt leder i NSOA:

Trond Bekken
Østliveien 2
1482 Nittedal
Tlf 992 92 426
e-post: NSOA(a)nrrl.no*

* @ er erstattet med (a) for å redusere spammuligheterSambandstjenestealt

Gruppene i SOØ påtar seg sambandsoppdrag for andre organisasjoner i forbindelse med ulike arrangementer. Vår styrke er at vi har mye utstyr, at vi er trent til å bruke det, og at vi har erfaring i å gjennomføre kommunikasjon, også under vanskelige forhold. Forepørsel om bistand til samband / kommunikasjon kan rettes til nødsambandsmanageren