logo-topp 02

SOØ ble 13. mai alarmert av Kystradio sør (Tidigere Rogaland Radio) som på vegne av HRS ønsket bistand til å finne en radio som sendte bærebøle og dermed blokkerte VHF Kanal 16

Telenor Kystradio

Les mer …

Til SOØ's årlige sommeravslutning 4. juni har vi inviteret våre venner i redningsfamilien i Oslo og Øst Politidistrikter til treff i Oslo sentrum

Les mer …