logo-topp 02

Justisdepartenmentet utgitt Redningshåndboka, norsk håndbok i redningstjeneste. 
redningshåndboka crop
Arbeidet har vært ledet av Hovedredningssentralen(HRS), som på sin side har hyret inn Jon Halvorsen fra Norsk Folkehjelp og FORF til å koordinere arbeidet. 

Les mer …

NRRL sambandstjenesten Oslo og Øst hadde  beredskap fredag 21. sept og utover natten i anledning ekstremvært Knud, pga varsel om rødt farevarsel vår region. Været ble ikke så alvorlig som varselt i vår region, og vi slapp å rykke ut 
Beredskap skilt

Les mer …