logo-topp 02

Sambandstjenesten gjennomførte 4 februar en omfattende test av repeaterne som er kjørbare fra Oslo og Øst politidistrikter. 10 radioamatører deltok og et av resultatene var en omfatttende gjennomgang av instillingene på egne radioer. Ut fra dette har vi nå fått en felles oppdatert frekvensoversikt med riktige subtoner på 2 m

Les mer …

Det blir endringer på møte førstkommende mandag, 4. februar.  Denne kvelden settes av til                       Trening med eget utstyr med gjennomgang av revante repeatere med toner mm.

-SE UNDER FOR DETALJER

Les mer …

Et tosifret antall amatører møtte på årets første sambandsmøte i SOØ. Årets terminliste ble satt opp i felleskap med et bredt utvalg av sambandsøvelser. Se aktivitetskalenderen for detaljer. 

Det ble også fremsatt en oppfordring til økt aktivitet på båndene:

Kall CQ eller med deg QRV og lytt min 1 minutt på LA5OR, min en gang daglig og alltid på vei til sambandsmøte. I tillegg på LA8CR,LA9XR og 242. 

Lykke til!

Nytt år og blanke ark i Sambandstjensten Oslo og Øst!
Møte
Vi ønsker velkommen til årets første sambandsmøte i NRRL sambandstjenesten Oslo og Øst (SOØ), mandag 7. januar kl 1800 på LA4O, Nedre Rommen 5E i Oslo

Les mer …