logo-topp 02

SOØ gjennomfører realistisk sambandsøvelse med radiopeiling etter støysender, mandag 4 november.
Frammøte på LA4O, Nedre Rommen 5, ved Stovner med alarm / oppstart kl 1800. Deltakre bør forsøke å møte noen minutter før, for forberedelser før alarm og øvelsesstart
Peileantenne


Flest mulig må ta med håndapparat for VHF / UHF, og gjerne radio i bilen. De som evt ikke har gen bil og eget utstyr, kan evt bli med andre som har utstyr. SOØ har også noen relevante peileantenner som skal brukes.
For bedre planlegging er det fint om du gir beskjed til LA4PGA Trond, på et eller annet vis for å varsle din deltakelse.

Hensikten med øvelsen er å gjøre oss bedre rustet til å bidra med peiling på uønskede signaler på uønskede bånd. NRRL Sambandstjenesten har bidratt på en håndfull slike aksjoner de siste årene og det er viktig at vi sikrer god ferdighet i slik peiling.

Medlemmer og andre interesserte er vel møtt.