logo-topp 02

Det nasjonale Felles ressursregister er nå oppdatert med ressurser og kontaktinformasjon fra NRRL i hele landet. Før jul 2017, ble de siste områdene Trøndelag og Agder organisert og lagt inn. Det betyr at NRRL sambandstjenesten har lokale beredskapsorganisasjoner som kan bistå myndighetene med reservesamband / nødsamband ved kriser og katastrofer i alle landets 12 nye politidistrikter.

I Troms, Oslo og Øst Politidistrikter har NRRL sambandstjenesten også skarp beredskap som kan rykke ut for redningstjenesten på kort varsel sammen med de andre frivillige organisasjonene tilknyttet FORF på Søk og redningsaksjoner.
Barentzwatch hav-blogg

Les mer …

SOØ har hatt en svært hektisk start på det nye året. Vi har nå blitt kallt ut hele 6 ganger til bistand på søk og redningsaksjoner i januar.

2018-s-45 20180106 223914 liten


Gjennom januar, har våre tjenester blitt benyttet hele 6 ganger. 4 ganger til operatov bistand ute i felt, 1 gang til mobilsporing og en gang til kombinert mobilsporing og oppmøte på aksjon. 

Les mer …