logo-topp 02


Nytt år og blanke ark i Sambandstjensten Oslo og Øst!
Møte
Vi ønsker velkommen til årets første sambandsmøte i NRRL sambandstjenesten Oslo og Øst (SOØ), mandag 7. januar kl 1800 på LA4O, Nedre Rommen 5E i Oslo

Les mer …

NRRL sambandstjenesten Oslo og Øst’s aller mest hektiske år går mot slutten. Et år som virkelig har satt NRRL SOØ, både på kartet og på prøve Et år det vi har vist at vi kan klare det utroligste og et år der mange i myndighetene og ulike redningsledelser virkelig har gitt oss honnør for den innsatsen vi har lagt ned og de resultatene vi har oppnådd.
Radio Oslo S juleavsluting 20181203 175057 liten

Les mer …

Justisdepartenmentet utgitt Redningshåndboka, norsk håndbok i redningstjeneste. 
redningshåndboka crop
Arbeidet har vært ledet av Hovedredningssentralen(HRS), som på sin side har hyret inn Jon Halvorsen fra Norsk Folkehjelp og FORF til å koordinere arbeidet. 

Les mer …

NRRL sambandstjenesten Oslo og Øst hadde  beredskap fredag 21. sept og utover natten i anledning ekstremvært Knud, pga varsel om rødt farevarsel vår region. Været ble ikke så alvorlig som varselt i vår region, og vi slapp å rykke ut 
Beredskap skilt

Les mer …