logo-topp 02

NRRL sambandstjenesten Oslo og Øst’s aller mest hektiske år går mot slutten. Et år som virkelig har satt NRRL SOØ, både på kartet og på prøve Et år det vi har vist at vi kan klare det utroligste og et år der mange i myndighetene og ulike redningsledelser virkelig har gitt oss honnør for den innsatsen vi har lagt ned og de resultatene vi har oppnådd.
Radio Oslo S juleavsluting 20181203 175057 liten

I løpet av 2018 har vi deltatt på ca 70 søk og redningsaksjoner. På snaut halvparten av dem har vi som organisasjon, stilt opp ute i felt - til alle døgnets tider og i all slags vær, for å støtte redningstjenesten med teknikken og for å bistå i søket. I tillegg ar vi hatt en skarp nødsambandsalarm og hvor 8 medlemmer ga beskjed om at de kunne rykke ut dersom det hadde blitt behov.

På de øvrige har vi bidratt med tekniske analyser og undersøkelser. Vi har bidratt i nær alle politidistrikt (så nær som et) opp til Trøndelag grense. Vi har bidratt sterkt til å redde flere liv slik at pårørende fikk hjem et kjært familiemedlem i live. Vi har også bidratt til at pårørende til flere savnede har fått raskt svar på hva som har skjedd med deres kjære som har vært savnet. Som bakgrunn for at vi har fått denne tilliten og fått bistå med dette, er det viktig å ta med vår innsats ute i felt. Uten stor operativ innsats over tid der vi har vist oss være pålitelige ute i felt, hadde vi aldri kommet i posisjon for å bistå med denne tjenesten.

Jeg er imponert og hva vi har fått til og er dypt takknemlig for den jobben som er gjort. Spesielt må de største ildsjelene trekkes frem, etter fantastiske innsatsen som er lagt ned for at vi skal lykkes. Tusen tak til også dere andre som har bistått aktivt til SOØ året som har gått. Enten det være teknisk støtte, logistikk ute på aksjon eller andre funksjoner. Vi er helt avhengige av dere hver især og håper dere blir med videre.
Med stor og ydmyk takk for innsatsen som er utført i året som har gått, ønskes medlemmer, samarbeidspartnere og støttespillere en riktig og fredelig jul og et godt nytt år.

Vennlig hilsen / 73
NRRL Sambandstjenesten Oslo og Øst

Trond Bekken, LA4PGA
leder