logo-topp 02

Justisdepartenmentet utgitt Redningshåndboka, norsk håndbok i redningstjeneste. 
redningshåndboka crop
Arbeidet har vært ledet av Hovedredningssentralen(HRS), som på sin side har hyret inn Jon Halvorsen fra Norsk Folkehjelp og FORF til å koordinere arbeidet. 



Arbeidsgruppen som har utviklet boka sammen har bestått av HRS, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politidirektoratet og FORF. For FORF bidro i tillegg til Jon, Yngvi Eggertsson fra Røde Kors og Stig Mebust fra NRH.

Den nye håndboka er et overordnet strategisk dokument for all redningstjeneste i Norge, og legger seg over eksisterende dokumenter som feks Politiets beredskapssystem del 1 (PBS 1) og Veilederen for søk etter savnet person på land. Boken inneholde en begrepskatalog, for å sikre at vi bruker de samme benevnelsene i hele rednings-Norge.

NRRL og nødsamband er behørlig omtalt og det er flere viktige beskrivelser som omhandler oss og som vi kan bruke for å utvikle vår beredskap.

Denne er "et must" å lese for alle meldemmer i sambandstjenesten, sammen med veilederen for søk etter savnet på land

Boka kan lastets ned i PDF format fra diverse nettsider etterhvert. Jeg har funnet den på denne lenken: 

https://www.hovedredningssentralen.no/wp-content/uploads/2018/09/Den-norske-redningstjenesten.pdf