logo-topp 02

Et tosifret antall amatører møtte på årets første sambandsmøte i SOØ. Årets terminliste ble satt opp i felleskap med et bredt utvalg av sambandsøvelser. Se aktivitetskalenderen for detaljer. 

Det ble også fremsatt en oppfordring til økt aktivitet på båndene:

Kall CQ eller med deg QRV og lytt min 1 minutt på LA5OR, min en gang daglig og alltid på vei til sambandsmøte. I tillegg på LA8CR,LA9XR og 242. 

Lykke til!