logo-topp 02

SOØ rykket idag ut med Nødnettrepeater til en aksjon i Øst PD

Nødnett GW 20180918 110501 liten
I forbindelse med søk etter en savnet ble nødnettdekningen i KO opplevd som ustabil. SOØ ble derfor anmodet av en av lederne i FORF om bistand og rykket derfor ut med Gateway / DMO repeater for å styrke dekningen i området.

Planen var å sette opp repeateren, med 9 m mast og 180 Ah nødstrømsbatterier på en høyde ca 50 meter høyere enn KO og søksområdet, for å sikre dekningen, men den savnede kom denne gangen tilrette før løsningen rakk å komme i drift.

Situasjonen viser viktigheten av å ha dedikerte og kompetente mannskaper parat med tilgjengelig utstyr til å bidra med støttefunksjoner på kort varsel.

Sambandstjenesten var foprøvrig allerede engasjert som resurs med teknisk støtte, før forespørselen om bistand også ute i felt.