logo-topp 02

Høsten kom brått og august har vært svært hektisk for sambandstjensten i Oslo og Øst.Til og med 27. august  har SOØ deltatt på hele 8 søk og redningsaksjoner på Østlandet i august og hele 44, hittil i år. Tirsdag 28. august gikk alarmen igjen, med anmodning om bistand til søk etter en 3 åring, på Østkanken i Oslo. 2 av våre mannskaper rykket ut umiddelbart, men den svnnede gutten kom heldigvis tilrette etter kort tid.
Nesøya 0718 IMG 0923Etter at fellesfeiren hadde passert middgashøyden har det virkelig dratt seg til. I tillegg til aksjonene i august, har vi hatt folk i innsats på 4 aksjoner i slutten av juli også, etter en pause fra St. Hans. Vi bidrar fortsatt med tracking, tekniske tjenester i KO og bistand til teknisk søk. På et av søkende bidro vi dessuten operativt med deltaklelse i søket med undersøkelser rundt innhentet etterretingsinformasjon ute i terrenget. Våre mannskaper deltar stadig oftere med bilsøk og observasjonsposter, dersom vi har kapaitet og det er behov. I sum har vi passert flere hundre tjenestetimer på disse aksjonene.  

De fleste av aksjonene ender godt og det gir god motivasjon for mannskapene til videre engasjement.

https://www.budstikka.no/leteaksjoner/barumsmarka/fossum/leteaksjon-etter-savnet-kvinne-i-barumsmarka/s/5-55-715124

Fossum Bogstad Budstikka


LA4PGA, Trond på ATV-søk for NRRL, sammen med Ullensaker Røde Kors
Grorud 0818 IMG 0951