logo-topp 02

NSOA har mange ulike aktiviteter:

Vi kombinerer teknsik hobby, sosialt samvær og samfunnsnyttig tjeneste og gjennomfører jevnlig ulike arrangementer:logo-s

- Sambandsmøter
- Øvelser, ute i felt
- Skriverbordsøvelser, der vi trener sammen "på skrivebordet" med ulike relevante  
   sambandsutfordringer.
- WL2K øvelser - trening på bruk av e-post uten internett
- Ledermøter, der aksjonslederne våre samles til koordinering av øvelser og aksjoner
- Managermøter, vårt lederforum, der representanter for alle medlemsgruppene bestemmer veien videre
- Aksjoner, for redningstjenesten eller myndighetene
- Sambandsoppdrag for andre organisasjoner
- Sosualt samvær

Sambandsmøtene er åpne for alle radioamatører som er interessert i samband / NSOA.
Ta gjerne kontakt med oss for mere informasjon om oss, kontaktinformasjon finnes i valget alarm og varsling .