logo-topp 02

Stor deltakelse og fornøyde deltakere på årets første øvelse i NSOA

Årets første sambandsøvelse i NSOA samlet 18 deltakere, mange av dem nye, som fikk verdifull trening i operasjon og prosedyrer.
Nye amatører ble sendt ut i bytrafikken med erfarne veiledere for å teste sambandstjeneste for første gang. Det ble en lærerik kveld med nye erfaringer for mange av de nye
Samtidig med at de nye fikk trent samband, ble de som skal lede aksjoner trent i ledelse og administrasjon av kartserver mm.
Øvelsen var vellykket og alle sa seg fornøyd med mange ny lærdom. Flere av de som deltok meldte seg også inn i sambandstjenesten. Svært gledelig og vi ønsker dem hjertelig velkommen!

 2013-01-14 20.58.13 72dpi