logo-topp 02

HF-øvelsen vel i havn. NRRL sambandstjenste klarte igjen å etablere "samband på kommando" over store avstander, uten bruk av offentlig infrastruktur

 

8 stasjoner i 4 landsdeler deltok på HF øvelsen 17. januar. Trolig var det aurorautbrudd som gjorde sambandet vanskelig, men opplegget med frekvensskift fungerte greit, slik at vi fikk etablert samband som forutsatt. De beste forholdene var mellom Nord-Norge og Sør-Norge på 20 meter. På en tidvis helt stille bånd var det meget god lesbarhet. Utover i øvelsen ble det også utvekslet  meldinger ved hjelp av «meldingsblanketter» både med hjelp av tale og Winlink. På tale måtte meldinger fra Oslo til andre deler av Sør-Norge videresendes fra Nord Norge.

Øvelsen var iverksatt etter ønske fra myndighetene i Oslo og en representant var også tilstede på hovedstasjonen i Oslo-Akershus

Noe viktige utfordringer som må løses / forbedres til neste gang er :
Gruppestasjonene må utstyres med antenner og rigger som kan benyttes på 60 meter
Det må trenes mer på utveksling av meldinger på meldingsblanketter
Organiseringen av arbeidsoppgaver på gruppestasjonen må bedres. Minimumsbemanning pr deltakende stasjon må være to, en operatør og en loggfører. I tillegg egen operatør med ansvar for Winlink, muligen også en leder.

Nedenstående bilde er fra LE1AA med LA4PGA og LA4YRA som operatører.

LA2AB 20130117 192251 web 640

Øvelsesleder: var LA4PGA, Trond