logo-topp 02

Påsskeøvelsen er avsluttet.Siganlink jpg

 

Se oppsummering under

 

NSOA sin påskeøvelse samlet 22 påmeldte deltakere fra det sørlige Norge, men dessverre deltok ikke
alle aktivt. For de som fikk øvelsespapirene tilsendt, kunne opplegget synes noe omfattende, men vi skal huske på at erfaringsnivået for å delta er forskjellig. Det er således bedre med for mye enn for lite informasjon.

Øvelsen var lagt opp med to forskjellige nett. Et regionalt og et nasjonalt nett. Nå ble vi så få deltagere at det regionale nettet i virkeligheten ikke fungerte, men om vi hadde vært 50 aktive deltagere hadde det blitt noe annet.

Øvelsesmomentet og informasjonen om to nett skulle derfor ikke være fremmed om det dukker opp igjen.
Øvelsen bestod i å sende en e-post melding pr dag til hovedstasjonen. Meldingen skulle inneholde
svar på spørsmål som var sendt ut på forhånd.  Dette gav god trening i å utveksle meldinger via Winlink (Pactor og/eller Winmor).

En stor takk til LA1HSA Asbjørn som har laget en meldingsgenerator som vesentlig forenkler det å sette opp en
melding. I tillegg ble det lansert et nytt program som heter V4chat, og flere av øvelsens deltakere fikk prøvd seg på dette. Sendingen har en båndbredde på 200 Hz, og har automatisk feilretting av sendingen.
Kommunikasjonen foregår på direkten via tastaturet.

For de som ønsker med trening på Winlink, minner om Winlink øvelsen hver 3. torsdag i måneden.

Tusen takk for innsatsen.

 

de LA7VK, operativ leder av øvelsen

 

-------------

 

 

Rapport fra LE1AA fredag 29.03

Det er mottatt 5 meldinger på Winlink. 2 fra LE1AJI 1 fra LE2FR 1 for ikke levert til LE1AGJ 1 for ikke levert til LE1ACI

En stasjon ønsket å teste V4chat.

På SSB sjekket det inn 4 stasjoner hvorav 1 hadde med seg en stasjon fra det regionale nettet. En av stajonene som sjekket inn var LE1AGW fra Nordfjord med sterke signaler på 60m. Kan vi dermed konkludere med at det ikke er forholdene som gjør at ikke flere sjekker inn?

Spørsmål for lørdag er om du har lastet ned og tatt i bruk programmene: 1. itshfbc 2. HamCap

73 Tormod, LE1AA/LA7VK

Rapport for 28.3.13

--------

 

 4 stasjoner på østlandet sjekket in på SSB kl 1700 og utover. Det er mottatt 4 e-poster. 2 av de var med vedlegg i TXT-format. Meldingsgenerator laget av LA1HSA har vesentlig redusert tidsforbruket ifm å lage meldinger.

Melding til LA1AA for 29.03 skal inneholde svar på følgende spørsmål. 1. Har du tatt i bruk programmet V4chat? 2. Er du interessert i å teste dette programmet mot andre deltakere fredag og søndag på dagtid? Fredag mot enktestasjoner. Søndag med flere stasjoner samtidig. Frekvens fredag 5.355,5 MHz

Stasjoner som kan kontaktes for test på V4chat er LE1ACH og LE1AA.

Send melding til en av disse stajonene og avtal tidspunkt for utprøving fredag og søndag formiddag.

73 de Tormod/LA7VK

.

WL2K logo

LE1AC radioQth påsken 13

 

 

 

Denne øvelsen er ment som en blanding av CW, Tale, eller Winlink data.  Ulike regioner kan øve sammen, og en representant gå inn på det mere  nasjonalregionale nettet i etterkant. Onsdag morgen 27.03.13 sjekket 4
stasjoner fra fjellheimen til Østlandet inn mot dagens ledestasjon for NSOA på SSBMan hørte hverandre på 80, 60, og 40m, men bare 2 av stasjonene på 20m. Det ville nok være slitsomt å få gjennom større mengder KORREKTE meldinger på den måten.

Etter diverse erfaringsutveksling og diskusjon om digitale modes, så fulgte vi planen og parkerte på 80m for test av en ny ARQ QSO mode kalt V4Chat. (Viterbi encoded 4 frequency shift keying).
Denne er lite kjent. Den utarbeides av oppfinneren av Winlinks lydkortprotokoll for meldingsoverføring WINMOR (WINlink Message Over Radio).

Dette fikk et par av øvelsens deltakere testet utover dagen og ettermiddagen for første gang. Kanskje flere, uten at undertegnede vet det.

Moden har ARQ feilkorrigering. Men KAN også settes i Broadcast FEC.
Det ble en helt annen og mere levende dialog enn typisk PSK31 der man ofte bare skuffer avgårde ferdiglagde skrytefiler i blinde med feil. Her sender vi kanskje 30W og ikke 1KW som ofte skjer med RTTY.

Nedlasting og testing av dette programmet, som også kan brukes på 30m mellom nord og sør blir noen momenter videre. Den er bare 200Hz bred.

Utpå kvelden kom en oppdatert liste over øvelsens deltakere med Winlink. Dette er nå over 15 stykker fordelt over hele sørnorge.

Det er ganske store mengder skriftlig meldinger som trenes på. Dette blir 100% korrekt. Det sier noe om interessen og egenskapene til disse nye formene for skriftlig overføring. Pactor 1234. Winmor og gammeldags AX25 Packet, men nå brukt til meldinger med vedlegg og ikke til endeløse verdensomspennende identiske bulletiner.

Man trenger ikke samme tidspunkt, ikke samme mode, ikke samme land en gang mellom ulike meldinger.

Vi jobber nå også med å benytte en nyutviklet meldingsgenerator som lager alle meldingene identiske i formatet, og som matcher IARUs internasjonale ønsker og standardiserte meldingsblankett. Dette er ideelt for overgang mellom CW, SSB og Skriftlig mail. Standardiserte formater minner litt om forsvarets meldingsblankett en gang i tiden. Denne utvikles videre under øvelsen av en av NSOAs medlemmer.

Dette kommer vi tilbake til på et senere tidspunkt.

Peer 2 Peer Packet via Follogruppens Winlink Packet RMS, både med og  uten bruk av internet-biten ble også vellykket testet med lokal meldingsoverføring fra Skedsmo til Oppegård. Dette kan brukes mellom vilkårlige punkter i Oslo selv om internet skulle være nede.

Om noen setter opp en digipeater for konnected packet, vil det øke rekkevidden formidabelt.

Både Jæren og nå Bergen er kommet opp med VHF eller UHF packet radio gateway i tillegg til både 80m og 60m gateway. Alt Winlink-basert. Det samme har Sverige gjort. Finland ligger på 80m og 40m.

LA7UM Finn.

 

--------------- 

For bilder, se nederst i denne artikkelen

Tidligere oppdateringer:

Oppdatert 260313 kl 1848:

Også idag deltok 5 stasjoner på nettene, men LE1AA har mottatt e-post via Winlink fra 9 stasjonersiste døgn. Det er greie forhold, og stasjoner i Sør-Norge hører hverandre på alle bånd opp til 40 meter.

Det er gjort noen mindre endringer i opplegget. Oppdatert informasjon blir sendt ut til de som er påmeldt. Ønsker du å melde deg på, så er det fortsatt mulig, send i så fall en e-post til undertegnede

Lykke til videre, 73 de Trond, LA4PGA

Oppdatert 250313 kl 1708:

15 radioamatører er nå påmeldt på øvelsen, mange av dem er innmeldt i dag. Både søndag og mandag er det registert 5 deltakere på nettene.

Rapport fra dagens aktivitet og "oppgave" til tirsdag er sendt ut via winlink.

Morgendagens oppgave (loggfil) inneholdt norske tegn i navnet og lot seg derfor ikke overføre pr WL2K, ny utgave er sendt ut.

For evt support på meldingsgeneratoren, kontakt LA1HSA Asbjørn, gjerne vha Winlink.

Deltakere som ikke har registert kallesignalet sitt som winlinkadresse må gjøre det så fort som mulig.

Har du bilder fra aktiviteten? Send dem til LA4PGA som evt vil publisere noen av dem på denne siden etterhvert.

 

23. mars kl 1300:

Informasjon med opplegget er nå sendt ut til de som er påmeldt. Pr nå er 9 radioamatører med. Hvis du ønker å være med kontakt LA4PGA på e-post eller telefon, se kontaktinfo under ALARM og VARSLING

 

NSOA arrangerer nødsambandsøvelse i påsken 2013.

Øvelsen blir gjennomført etter tilsvarende opplegg som i fjor med fokus på e-postutveksling på HF med Winlink.

 

Det planlegges å bruke kombinasjon av SSB -nett og e-postutveksling og øvelsen vil vare fra og med palmesøndag til og med første påskedag. Det er fullt mulig å delta enkelte dager og en behøver ikke binde seg for deltakelse. Som det ser ut nå (pr 11/3) blir det vekselvis aktivitet på formiddagen og ettermiddag / kveld. Hver periode vil trolig vare ca 1 time.

Det planlegges først å gjennomføre regionale SSB nett på kortbølge. En stasjon i hver region melder deretter inn dagens deltakese fra egen region på et nasjinalt nett. I løpet av døgnet skal det utveksles en e-post med winlonk mot hovedstasjonen LE1AA. Foredløpig plan er at annenhver nett blir gjennomflørt om morgenen og om ettermiddagen. Morgennettet blir trolig gjennomført mellom kl 0945 og 1045, ettermiddagsnettene mellom kl 1645 og 1745. Kun deltakere som melder seg på vil få tilsendt informasjon om opplegget. Alle deltakere må bruke LE-kallesignal, fra egen gruppe eller utlånt fra NSOA

 Oppdatert informasjon blir også forsøkt lagt ut på denne siden.

Oslogruppen har nylig kjøpt inn 4 nye signalinker og nytt pactormodem. Dette utstyret blir satt i drift i påsken og medlemmer av NSOA kan få disponere noe av dette om de ikke har utstyr selv

Ta kontakt med LA4PGA Trond eller LA7VK Tormod dersom du ønsker mer informasjon eller er interessert i å delta. kontaktinformasjon finner du i menyvalget alarm og varsling

Saken blir oppdatert videre.

paskeovelse 8gka SDC13205 mini Dette bildet ble overført med winlink med kortbølge under påskeøvelsen i fjor.

  Foto: 8GKA

 

 

 

 

 

Bilder fra øvelsen

 

Solcellepaneler som strømkilde hos LE1AJI

01 LE1AJI paneler 640

 

Radio QTH til LE1AC under øvelsen

20130328 160126 LE1AC QTH 640

Antenner hos LA1HSA:

INBOX17183 640