logo-topp 02

bjonnasen top   Det ble mandag 11/3 gjennomført enda et vellykket
   samarbeidsmøte om infrastrukturen i Osloregionen.

 

  Bildet viser Nedre Romerikegruppens repeaterQTH i Østmarka

På disse møtene blir gruppene som er med i NSOA samarbeidet invitert til å delta, men det er et eget prosjekt og ikke endel av NSOA.

På møtet ble det lansert mange spennende visjoner om utviklingen av repeaterene, digiene og annen infrastrukrur.

Hensikten denne gangen var å dele tanker og visjoner om hvordan dette kan fungere i framtiden.

Av visjoner som ble presentert var ensartet utsyrspark med moderne logikker for enklere og bedre administrasjon med

  • Felles Web-basert grensesnitt for overvåkning og administrasjon
  • Sømløst D-starnettverk med mange noder og radiobasert interkommunikasjon
  • Snarlig oppgradering for utvidet eksprementyering og bedre ytelse av et utvalg av de repeaterne  som idag har svært liten bruk.

Etter det første møtet har det allerede kommet resultater. For tiden er Ringkollen og Follo 70 koblet sammen med link. Dette har umiddelbart gitt økt bruk.

Det er et stort potensial for forbedring av repeaterparken i regionen og det blir spennede å se hva som kommer ut av at de tekniske miljøene i Osloregionen nå begynner å dele kompetanse og ressurser.

Ønsker du å bidra på et eller flere av disse omådene, ta kontakt med din repeatermanager eller undertegnede.

 

-4PGA 110313