logo-topp 02

Repeater crop

 

Det er de siste dagene kommet opp to nye repeatere i Osloregionen. Follogruppen har etablert en ny 70 cm lokalrepeater på Myrvoll i Oppegård, mens Ringerikesgruppen har satt opp en ny regionalerepeater på 2 meter på Bislingen i Lunner kommune, nord i Nordmarka.

Follo nye reperater, populært kalt Follo kanal 3 er nå satt opp på sitt permenente QTH på Myrvoll i Ski . Den har 434.750 med 110.9 Hz subtone og sender kort bærebølge, på samme måte som de andre i Follo.

Foreløpig testing gir håndportabel dekning i Oslo Sentrum og og innendøers og kjellere i Oppegård. Den er konstruert som lokalrepeater, men dekningen viser seg å være meget god i hele det terrenget som omgir Oslo. Utvidede testområder avventes med spenning . Se også informasjon som er lagt ut på Follogruppens hjemmeside www.la3f.no.

 

Den nye repeateren på Bislingen, LA2BRR sender på 145.637,5 Mhz og må ha 179,9 Hz subtone for å virke. Siden den sender på samme frekvens som LA6OR på Nesodden kan det påregnes interferensproblemer. Fordi LA6OR, meget sjelden er i bruk, vil interferensproblemene bli små i praksis.

LA2BRR blir tatt ned igjen for en periode lørdag 19/10, men blir trolig QRV for videre testing igjen etter noen dager, etter avtale med Oslogruppa.

Benytt perioden som den er QRV til å teste dekningsområdet. 

Har du spørsmål eller kommentarer, kan LA8OKA Martin eller LA4PGA Trond, gi utfyllende informasjon.

Ansvarlig for repeateren er Ringeriksgruppa v/LA7WLA, Audun