logo-topp 02

I forbindelse med at LA4PGA Trond går over i ny jobb, med nye utfordringer, så har det blitt vedtatt en endring av ledelsen av NSOA (på managermøte) som går på følgende:

Et team bestående av flere personer vil stå for den daglige driften av NSOA.

Dette teamet består av følgende personer:

LA5FRA Paul Henrik (Adm.leder NSOA)

LA6ASA Bengt (Ass. Sambandsmanager LA4O)

LA6CSA Pål (LA4O)

 

I tillegg er det en del fagledere:

Fagleder APRS / redningssamband        LA1HSA Asbjørn (LA9L)

Fagleder Digitalt (Winlink / Winmore)    LA7UM Finn (LA3F)

Fagleder HF / Oppgjør                        LA7VK Tormod (LA2G)

 

LA4PGA Trond vil fortsette i rollen som Sambandsmanager i LA4O Oslogruppen.

Hver tirsdag er det arbeidsmøter hvor vi tar opp det som angår driften av NSOA.

Det varierer litt hvor disse møtene holdes.

Kontaktinformasjon er som følger:

E-post: NSOA(@)nrrl.no

Telefon: 88 00 37 66