logo-topp 02

storbyovelse la2tNødsambandsutstyret er klart i LA2T.

I regi av NSOA (NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus) ble det mandag 16. februar gjennomført en større øvelse mellom de største byene i Norge.

NRRL Sambandstjenesten har i de siste årene gjennomført flere ulike typer øvelser der vi trener samband for ulike myndigheter som kan tenkes å få nytte av våre tjenenster i en krise. Økt øvelsesfrekvens blir etterhvert lagt merke til hos myndighetene samatidig som det over tid utvikles en tettere kontakt mellom NRRL og de myndighetene som er involvert i beredskap i samfunnet. Størbyøvelsen er konkret trening på samband som kan bli aktuelt å bidra med i en reel situasjon. Meningen med øvelser av denne typen er at de involverte gruppene skal være forberedt når offentlig kommunikasjon bryter sammen, og at gruppene er samkjørte med tanke på rutiner og prosedyrer.

Som alltid gir øvelser praktiske utfordringer og nye læringsmomenter, men det viser også at vi kan opprette kommunikasjon selv under vanskelige forhold. På de siste øvelsene av denne type har vi lagt mer og mer vekt på meldingsutsveksling, ikke bare innsjekk. Erfaringer viser at dette er både nyttig og nødvendig.

 

storbyovelse la4o
Mannskaper fra NSOA bemanner LE1AA.