logo-topp 02

harbourex15-2

28. og 29. april går øvelse HarbourEx15 av stabelen i Sydhavna-området i Oslo. Dette er en av de største sivile øvelsene som er gjennomført i Norge. NRRL Sambandstjenesten deltar i øvelsen.

Scenarioene i øvelsen omfatter blant annet en brann i tankanlegg på Sjursøya, masseevakuering av beboere i området og en skipskollisjon.

HarbourEx15 er en internasjonal fullskala rednings- og beredskapsøvelse som vil bidra til å opprettholde og utvikle kompetanse innen nød- og redningsoperasjoner i tilfelle av en storulykke. På samme tid er det viktig å utøve bruk av internasjonale støtte i en gitt krisesituasjon under vanskelige forhold. Øvelsen vil rette en arena hvor samarbeidsprinsippet vil bli utnyttet til det fulle. HarbourEx15 er en del av EUs øvingsprogram, og vil i tillegg til et 30-talls nasjonale beredskapsaktører involvere bistand fra internasjonale redningsressurser.


NRRL Sambandstjenesten bidrar i denne øvelsen med ATV (Amtør-TV). Levende bilder skal overføres fra øvelsesområdene og til DISTAFF som vil holde til i rådhuset i Oslo. De samme bildene skal også kunne sees i orientation room et annet sted i rådhuset.