logo-topp 02

2015-Oslo-Maraton Utsikt-fra-KO2-LA4PGA

Oslogruppen bidro på Oslo maraton. Et av landets aller største arrangementer i år, med nærmere 25.000 deltaker og store mengder tilskuere.

Arrangøren hadde hyret oss inn til å levere flere tjenester, alt fra sporing av enheter til samband både på VHF og UHF.

Det var i forkant hektisk kommunikasjon mellom arrangør og sambandsmanager i LA4O Oslogruppen, LA4PGA Trond. Det ble tidlig klart at det var mer enn bare rene kommunikasjonstjenester de ønsket, og vårt bidrag var også rådgivning for deler av sikkerhets- og kommuniksjonsopplegget i forbindelse med gjennomføring av arrangementet og organisering av loggføringen i KO OPS'en.

Fredag 18. september var det opprigging av utstyr og test av samband, samt at KO ble satt opp i lokaler i nærheten av Rådhusplassen. APRS-sporing ble også forberedt, med flere I-gater plassert i området rundt der løypa gikk.

Lørdag var den store dagen, med leveranse av et lukket nett på Rådhusplassen på UHF og et lukket nett med repeater på VHF som dekket hele traseen de skulle løpe. Vi hadde også med oss Nødnett-terminaler som ble betjent av våre folk som var plassert sammen med strategiske personer/posisjoner. Vi hadde sporing på både ledebiler, foto MC'er og ATV. I KO hadde vi eget mannskap som logget alle hendelser i en felles logg. I løpet av dagen ble det også gjennomført flere serviceoppdrag i forbindelse med de to sambandsnettene vi leverte samt sporingen.

Takk også for godt samarbeid med arrangørens sikkerhetsansvarlige, Norsk Folkehjelp og Oslo Politidistrikt i OPS'en

Totalt deltok vi med 13 mannskaper. Arrangøren ga klart uttrykk for at de var veldig fornøyd med det vi leverte av tjenester og personell, og det er vel ikke feil å anta at det blir det samme opplegget om ikke mer neste år.

2015-Oslo-Maraton Foto-MC-LA5FRA

MC med kameramann. Foto: LA5FRA Paul

2015-Oslo-Maraton Helmaraton-LA5FRA

Helmaraton. Foto: LA5FRA Paul 

2015-Oslo-Maraton KO-LA4PGA

KO. Foto: LA4PGA Trond

2015-Oslo-Maraton LA4YRA-LA6CSA-LA9MTA-LA5OM-og-harmonisk-til-LA8UIA-LA5FRA

LA4YRA Ole Kristian, LA6CSA Pål, LA9MTA Willy, LA5OM Steinar og harmonisk til LA8UIA. Foto: LA5FRA Paul

2015-Oslo-Maraton Rullestolloper-LA5FRA

Rullestolløper. Foto: LA5FRA Paul

2015-Oslo-Maraton Tango-en-tur-innom-oss-LA5FRA

Besøk av Tango. Foto: LA5FRA Paul