logo-topp 02

SOØ har de siste årene blitt alarmert av Hovedredningssentralen og Kystradio Sør om bistand til peiling på ulike radiosendere. For å høynekompetansen på dette, var derfor Radiopeiling tema på sambandsmøtet i Mai
LA5OM pres DSC 2151


Det var stort oppmøte og alle fikk svært mange tips av LA5OM Steinar og LA1KP Øyvind, to av landets aller mest erfarne radiopeilere. Steinar har også lagetog satt sammen et rikt utvalg av peileutstyr for oss, slik at vi nå er godt rustet for å bistå myndighetene med peiling på for eksempel nødpeilesendere og sendere som forstyrrer nødkanalen på maritim VHF, eller andre sendere som det er nødvendig å oppspore.