logo-topp 02

NRRL sambandstjensten ønsker meldemmer, samarabeidspartnere og supportere en riktig god sommer.  Våre mannskaper tar ferie, men vi har kartlagt at vi har mannskaper i regionen og er operative gjennom hele sommeren. Vi er, som alltid tilgjengelige via vårt alarmnummer 88 00 37 66. 

Sommerbilde trackere 20180621 152852 liten

Vi har, som tidligere informert om, hatt en svært travel vår.


Pr 20 juni har vi hatt utkall til 31 aksjoner og bidratt for alle politidistriktene på Østlandet, Oslo, Øst, Innlandet og Sør Øst. De fleste av oppdragene vi har, er søk og redningsoppdrag (SAR-aksjoner), men vi stiller også tidvis opp med bistand for myndighetene, også på med vår kompetanse på andre typer oppdrag, som blant annet den omtalte peilingen på en nødpeilesender. 

Jeg må få takke våre mannskaper som har gjort en formidabel jobb denne våren, og det gleder meg at vi igjen får flere mannskaper med på hver aksjon ved at stadig flere av våre medlemmer prioriterer å bruke av sin tid til frivillig arbeid, spontant når myndighetene spør. På mange av aksjonene har vi vært 5-6 radioamatører i tjeneste, tidvis også flere. Våre arbeidsoppgaver varierer, men spenner over et meget vidt område  med live tracking av søkemannskaper, tekniske tjenester i KO, leveranse av strøm og internett, oppsett og drift av nødnett-gateway, operativ deltakelse søk etter savnede med stopp og observasjonsposter, kjentmannstjenester, transporttjeneste og bistand til søk i elektroniske spor. NRRL sambandstjenesten Oslo og Øst har bygget betydelig operativ erfaring gjennom de årene vi har vært i aktivitet. Vi setter stor pris på at vi får stadig ros og honnør fra politiet og våre samrabeidspartnere i FORF for den jobben vi gjør.

Riktig god sommer!

Trond Bekken, LA4PGA
Leder NRRL SOØ


NRRL SOØ: Support og samhandling - For en bedre redningstjeneste!