logo-topp 02

SOØ ble 13. mai alarmert av Kystradio sør (Tidigere Rogaland Radio) som på vegne av HRS ønsket bistand til å finne en radio som sendte bærebølge og dermed blokkerte VHF Kanal 16

Telenor KystradioOpgraget initelt gikk på en støykilde i Sarpsborg  og 2 av våre mannskaper fra Østfold rykket ut for å peile. Etter hvert koodrinerte vi også informasjon fra Horten VTS og to redningsskøyter.

Den blokkernede radioen ble etterhvert funnet Nord Øst på Kråkerøy av RS Elias.  Både Kystradioen og Hovedredningssentralen, takket oss for innsatsen.