logo-topp 02

Til SOØ's årlige sommeravslutning 4. juni har vi inviteret våre venner i redningsfamilien i Oslo og Øst Politidistrikter til treff i Oslo sentrum
Invitasjon er distribuert via mail og sosiale medier. 

Kontakt Trond, LA¤PAg for mere informasjon og påmelding

Av hensyn til bordreservasjon, er påmeldingsfristen satt til 1. juni

73 ledelsen i SOØ