logo-topp 02

Mandag 5. februar blir det øvelse på oppstart av redningsaksjon.

Formålet er å trene mannskapene i blant annet prosyderer og utstyrsoppsett som er viktig for gode tjenesteleveranser på aksjon.

Øvelsen gjennomføres ute på et sted som typisk benyttes til kommandoplass på søk og redningsakjsoner.

Oppmøte på LA4O kl 1800 for uthenting av utstyr mm. Deltakere fra Asker og Bærum og Østfold, må også sørge for å ta med relevant utstyr til aksjon. 

Ta med klær og personlig utstyr som til aksjon.

Interesserte, nye og erfarne medlemmer er velkommen til trening i rolige former. 

Denne øvelsen gir god trening før storøvelsen i Oslo politidistrikt onsdag 28. februar.