logo-topp 02

Det nasjonale Felles ressursregister er nå oppdatert med ressurser og kontaktinformasjon fra NRRL i hele landet. Før jul 2017, ble de siste områdene Trøndelag og Agder organisert og lagt inn. Det betyr at NRRL sambandstjenesten har lokale beredskapsorganisasjoner som kan bistå myndighetene med reservesamband / nødsamband ved kriser og katastrofer i alle landets 12 nye politidistrikter.

I Troms, Oslo og Øst Politidistrikter har NRRL sambandstjenesten også skarp beredskap som kan rykke ut for redningstjenesten på kort varsel sammen med de andre frivillige organisasjonene tilknyttet FORF på Søk og redningsaksjoner.
Barentzwatch hav-bloggFelles ressursregister driftes av BarentsWatch og benyttes av bl.a hovedredningssentralene og politiet for oversikt over de operative ressursene som kan benyttes ved ulike hendelser.

I ressursregisteret kan både ressurseiere og ressursbrukere utveksle data om sine kapasiteter og få oversikt over tilgjengelige ressurser. Ved innsikt og felles situasjonsforståelse kan ressursene utnyttes effektivt, og en kan oppnå betydelige tidsbesparelser.