logo-topp 02

Sambandstjenesten Oslo og Øst har den siste måenden deltatt på en rekke aksjoner i regi av redningstjenesten. I tillegg til tekniske tjenester som leveranse av
sporing, APRS, strøm, lys, internett mm til KO har vi ogspå bidratt betydelig til en rekke funn med vår bistand til mobilsporing. 
Huseby aksjon 20171103 190854 liten

Mobilsporingstjenesten tolker teledata i samarbeid med redningsledelsen for å forøke å antyde hvor savnedes mobiltelefon kan befinne seg, slik at søkeområdet kan begrenses. Vi benytter vår kompetanse fra radiokommunikasjon sammen med de informasjonene som kan fremskaffes. Ved flere av aksjonene har vi kunnet anslå med stor sikkerhet at telefonen mest samnnsynlig befinner seg på et område på noen hundre kvadratmeter, noe som har vist seg å stemme bra. Dette forkorter aksjonene betydelig og har ved flere situasjoner trolig vært den avgjørnede faktor til funn av savnede tidsnok til at våre samarbeidspartnerere rekker fram tidsnok med bistand for å redde liv.

Mobilspor eks Vett