logo-topp 02

Oslogruppen logo edit 2Oslogruppens samband starter opp aktivitetene oversommeren med kick-off møte mandag 21. august kl 1900 på LA4O.


Dette møtet er ikke primært for de som deltar operativt i NSOA, men for de som birdar på sambandsoppdrag.

Vi er inne i en liten bølgedal og er få som drar lasset, men vi håper at flest mulig atv de som tidvis stiller opp på sambandsoppdrag og de som vil vite mer om våre aktiviteter benytter anledningen til å komme nfor å få mer informasjon og dele ideer om høstens arrangementer.

Det første og største er Oslo Maraton, 15. og 16. september, der vi som, vanlig trenger å være mange.

Riktig god sommer og vel møtt på sambandsmøte 21. august.

73 de sambandsledelsen i Oslogruppen
Andre, LA7URA og Trond, LA4PGA