logo-topp 02

NRRL sambandstjenesten har igjen bidratt på en omfattende aksjon som strakte seg over nesten et døgn!

Lommedalen TwitterRedningstjenesten gjennomførte  sammen med de frivillige en omfattende søk og redningsaksjon etter en mann i området Lommedalen / Sollihøgda i pinsen. Søket var svært krevende å organisere fordi det det var uklart hvor den savnede sist var sett og søkeområdet var derfor svært stort, det starlkk seg etterhvert fra Lommedalen og nesten til Damtjern. Dette gjorde det også svært krevende for NRRL å skaffe dekning for tracking. Detet ble løst med å sette opp og drifte 2 midlertidige digipeatere. Området kan også være krevende sambandsmessig og det var derfor også Nødnett-Gatewayer tilgjengelig.

En av NRRL's mannskaper bidro betydelig til søksplanleggingen ved at han stilte som kjentmann i KO. 

I tillegg leverete NRRL strøm til KO, med å drifte aggregat.

Den savnede ble funnet i 14 tiden føerste pinsedag, nær et døgn etter at han ble etterlyst. Han var i tilsynelatende i god form, men ble selvsagt godt ivaretatt av helsevesenet, etter en våt natt og formiddag ute i skogen. 

Igjen tusen takk for samarbeidet til Politiet, Norske redningshunder, Norsk redningshundorganisasjon, Norsk Folkehjelp Sanitet og Røde Kors Hjelpekorps!

Lommedalen Twitter savnet