logo-topp 02

NSOA har nå blitt operative i Østfold og dekker nå hele Øst politidistrikt, i tillegg til Oslo PD som også omfatter Asker og Bærum.

Sarpsborg møte 0517 IMG 0110 640


 

Øst PD kartReetableringen av Sarpsborggruppen har nå fått positive ringvirkninger for sambandstjensten. På et informasjonmøte i Sarpsborg den 10. mai meldte
4 radioamatører fra Sarpsborggruppen og Mossegruppen seg disponible for sambandstjensten. Det betyr at vi nå kam stille på kort varsel også i søndre del av Øst politidistrikt, for å støtte redningstejenesten med utstyr og kompetanse når det trengs.

De nye mannskapene fra Østfold, er allerede operative i alarmplanen. I startfasen er de satt opp med et betydelig antall trackere og nettverksmodem, men det er blanlagt at beredskapslageret raskt skal utvikles med mer utstyr.

Vi håper med dette på et enda tettere samarbeid med Politiet, våre samarbeidspartnere i FORF og redningstjenesten forøvrig.