logo-topp 02

20160321-VM-Holmenkollen-Eirin-Roseneng
Foto: Eirin Roseneng / Oslo 2016

Holmenkollen: På vei for å se skiskytter-VM faller en mann om. Sanitetspersonell kommer raskt til og konstaterer hjertestans. Livredning blir umiddelbart iverksatt og etter kort tid er pasienten våken og prater.

20160303-vm-logo
Oslogruppen av NRRL har i forbindelse med VM i skiskyting, Oslo 2016,  vært engasjert av seksjon sanitet til å bidra med blant annet tracking, loggføring, internsamband og andre tekniske tjenester.

I KO har det vært bidratt med logging og sambandsoperatører. Logging er viktig for å holde oversikt når flere hendelser skjer samtidig, og det er også viktig for i ettertid å kunne dokumentere hva som ble gjort når. Sambandsoperatøren bidrar sammen med loggfører til et effektivt samband, slik at operative ledere lettere kan utføre sine arbeidsoppgaver. De medisinske vurderingene og tiltakene blir styrt av helsepersonell, i hovedsak sykepleiere.

Tracking- og sporingstjenesten er viktig for å holde oversikt over hvor de ulike sanitetsressursene til enhver tid befinner seg. God oversikt gjør ressurskoordineringen både mer oversiktlig, og ikke minst raskere når sekundene teller. 

Det var sekundene som var avgjørende da det kom inn melding om at en person hadde falt om i publikumsområdet. Varsling ble iverksatt og de riktige ressursene sendt til stedet. Helsepersonell kommer raskt til stedet og konstaterer hjertestans. Mens ambulansen er på vei blir livredning umiddelbart iverksatt og etter kort tid er pasitenten våken og prater.

Saniteten under VM i skiskyting jobber som en felles enhet, uavhengig av logoene på vestene. NRRL Sambandstjenesten jobbet sammen seksjon sanitet Oslo 2016 og personell fra Røde Kors Hjelpekorps for å yte bistand til de som trengte det. Seksjon sanitet Oslo 2016 består av frivillige leger, sykepleiere, ambulansearveidere og annet personell med relevant opertiv bakgrunn. Som del av dette teamet bidro Sambandstjenesten sin innsats til å redde liv.

Det gir alltid en god følelse når vi kan være med på å utgjøre en forskjell, og ekstra gledelig er det når vi har fått høre at det også i ettertid går bra med pasienten.

Oppdragsgiver har gitt følgende uttalelse om NRRL Sambandstjenesten sin innsats:

Vm i skiskyting, Oslo 2016 var et langvarig arrangement som strekte seg over 14 dager. Ikke bare var det langvarig, men seksjonen hadde sanitetsansvar for 2 arenaer, Holmenkollen og «Medal Plaza» (Universitetsplassen). Et arrangement av en slik type gir nødvendigvis en del logistiske og kommunikasjonsmessige utfordringer.

Fra tidligere har vi hatt et godt samarbeid med NRRL sambandstjenesten under World cup Nordisk i Holmenkollen/Holmenkollen skifestival, gjennom flere år. Våre erfaringer har der vært meget positive, så det falt seg helt naturlig å benytte sambandstjenesten igjen til VM i skiskyting.

Det er når arrangement går over lengre tid vi virkelig får prøvd hva det vil si å ha et godt samarbeidsmiljø og dyktige medarbeidere. Seksjonens fokus har gjennom hele arrangementet vært på teamarbeid.

Sambandstjenesten har under arrangementet levert på alle områder, fra tekniske løsninger til dyktige og løsningsorienterte medarbeidere.
Det er som seksjonsleder godt å kunne sitte bakoverlent på en stol i KO og bare observere hvordan ulike hendelser løses like profesjonelt og effektivt som på en hvilken som helst AMK sentral.

Og når det virkelig haster, da fungerer det. Sammen reddet vi liv!
Tusen takk til sambandstjenesten for en fantastisk innsats i et stort og langvarig arrangement, og jeg ser frem til godt samarbeide også i fremtiden!


Tore A. G. Tørisen
Anestesilege/Seksjonsleder sanitet Oslo 2016 og Holmenkollen skifestival

Du kan lese mer om Skiskytter-VM på Oslo2016.no.