logo-topp 02

20160229-Grenaderlopet-Matstasjon-Lovlia
Foto: LA9GTA Ole Jakob

Gardermogruppen hadde lørdag 20. februar nok en gang sikkerhetssambandet i forbindelse med skirennet Grenaderen, som arrangeres hvert år i midten av februar. Løpet går vanligvis etter en fast trase fra Nittedal, gjennom Nordmarka, til Jansløkka skole i Asker. Et løp på 90 km med 5 matstasjoner underveis.

Alle matstasjonene skal ha radioforbindelse med mål på Jansløkka skole. I tillegg er det radiosamband med to scootere som også er utstyrt med Polaric Tracker for å holde oversikten over hvor de befinner seg.

På grunn av lite snø i år måtte løypetraseen flyttes. Resultatet ble at start og mål fant sted ved Ringkollstua, og løypetraseen ble lagt til området sør-øst for Ringkollen. For å få tilnærmet nok distanse ble løypa gått to ganger. Det var derfor ikke behov for mer enn 3 matstasjoner.

For samband mellom start/mål og matstasjonene ble LA5RR benyttet. For samband med de to scooterne ble det valgt å bruke en mobil stasjon på Tryvann, som igjen hadde kontakt med start/mål via LA5RR. For å frakte ut løpere som ikke fullførte tilbake til mål, var det busstransport fra Damtjern til Ringkollen. Matstasjonene var ansvarlig for å transportere disse løperne ned til Damtjern. I tillegg til tracking av scootere, benyttet vi også tracking på bussene og privatbilene som transporterte løperne til Damtjern. Dette gav oss en god oversikt hele tiden.

I alt var 14 personer fra Gardermogruppen engasjert med sambandet under løpe