AB-gruppen med NSOA deltok på nytt søk etter savnet i
Bærum, 10. sept. Les videre på www.NSOA.no.