AB-gruppen med NSOA deltok på søk etter savnet på
Sognsvann i Oslo, 1. sept. Les videre på www.NSOA.no.