Logo-FORF small

NRRL og NSOA var svært godt representert på FORF seminaret på Gardermoen, helgen 15-16 november. Ca 20 radioamatører deltok og fikk verdifull kunnskap om redningstjenesten i Norge. 

 Program og innhold var meget bra  med blant annet historier og lærepunkter fra store og små hendelser, blant annet storbrannen i Lærdal, foredrag med Mads Gilbert om pasientbehandling og hypotermi, presentasjon av de nye nasjonale retningslinjene for søk, og informasjon om 330 skvadronen og redningsttjenesten på Island