Trackiingsesongen er i gang og vihar fått testet igjennom utstyret

Hele 16 radioamatører,. møtte til storskalatest av trackingsutstyret i Bærum 1. april.
Det ble en hyggeli, nyttig og sosial kveld-