Medlemmer av NRRL SOØ deltar på den tradiosjonelle landsomfattende påskeøvelsen. I år trenes det både på talesamband via kortbølge og Winlnk, e-post over radio.
Svenskemyra WP 20160223 16 24 09 ProÅrets øvelse gjennomføres fra langfredag til 1 påskedag og har deltakere fra flere landsdeler. Øvelsen er lagt opp slik at deltakerne i en stor grad selv kan velge når de er aktive, for blant annet å gjøre seg kjent med forandringene i rekkevidde på ulike tider på døgnet.  Øvingsleder er LA5KTA i Bergensgruppen. Kontakt han evt via LA4PGA om du ønsker å delta.