SOØ har hatt en svært hektisk start på det nye året. Vi har nå blitt kallt ut hele 6 ganger til bistand på søk og redningsaksjoner i januar.

2018-s-45 20180106 223914 liten


Gjennom januar, har våre tjenester blitt benyttet hele 6 ganger. 4 ganger til operatov bistand ute i felt, 1 gang til mobilsporing og en gang til kombinert mobilsporing og oppmøte på aksjon. 

 

I mobilsporing, bistår en dedikert kvalifisert gruppe medlemmer, Politiet i tolkning av trafikkdata, for å forsøke å innsnevre det omårdet telefonen befinner seg i. Dette kvalitetesikrer poliiets vurderinger, eller tilfører saken nye oplysninger , slik at man velger å startet søket andre steder enn opprinnelig var tenkt. Ofte bidrar dette til raskere løsning og funn og det  har ved noen anledninger trolig vært helt avgjørende for å kunne berge liv. 

Allerede på årets første dag gikk alarmen for første gang, nå i slutten av årets første uke har vi vært i aksjon ytterligere 2 ganger. Alle utkallene har vært til søk etter savnde i Oslo politidistrikt og alle har endt med at de savnede har kommet til rette eller blitt funnet av søkemannskaper.

Dette har gitt en flying start på det nye året. I hele fjor var vi involvert i 25 aksjoner, de fleste av dem i Oslo PD, men vi deltar i stadig økende grad også med tolkning av trafikkdata fra mobiltelefoner for å kunne initierere hvor den savnedes mobiltelefon befinner seg også i andre politidistriker og vi har i 2017 bant annet bostått også Agder, Øst og Sør Vest politidistrikter

NRRL Sambandstjenesten Oslo og Øst bistår redningstjenesten med tracking og  tekniske tjenester og annen støtte i forbildelse med søk og redningsaksjoner. Vi er en operatv sammensluting av NRRL-gruppene i Oslo, Akershus og Østfold. Våre tjenester er ettespurte og vi deltar på de aller flerste aksjonene i Oslo der poltiet ber om bistand fra de frivillige organisasjonene i FORF m.fl. 

2018-s-45 20180106 212059 liten
 .