NSOA ble kalt ut på leteaksjon etter savnet person sist lørdag.
Personen kom til rette før søket begynte.
8 mannskaper var igang eller på vei til KO i Sanvdika.

sadvika-nsoa